سردار آزمون در فهرست ستارگان مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸