هوندا با موتور ۶۶۰cc، دو رکورد سرعت را شکست [تماشا کنید]