اروپا: پیمان تجارت آزاد با امریکا در دوران اوباما امضا نخواهد شد

وزیران اروپایی اعلام کردند پیمان تجارت آزاد با امریکا در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما امضا نخواهد شد.