حمله راکتی تروریست ها به مناطق مسکونی حلب

تروریستها در حلب مناطق مسکونی را هدف حملات راکتی قرار دادند.