کری: مسئله سوریه پیشرفت های ناچیزی دارد

وزیر امورخارجه آمریکا از پیشرفت‌های ناچیز در مسئله سوریه خبر داد.