لاوروف: نباید اجازه دهیم اوضاع سوریه به فاجعه تبدیل شود

وزیر امور خارجه روسیه گفت: در سوریه از فروپاشی حکومت و تقسیم این کشور جلوگیری کردیم.