برای تضمین پیشرفت کشور نیازمند اعتماد به جوانان هستیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به جوانان اعتماد و آن‌ها را حمایت و تربیت کنیم تا پیشرفت کشور تضمین شود.