دلیل رد درخواست امریکایی‌ها برای مذاکره توسط ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: نکته‌ای که مانع از گفت‌وگو با آمریکا شده است حمایت پنهان و آشکار آن‌ها از دولت‌ها و گروه‌هایی است که مستقیما موجب تقویت تروریسم می‌شوند.