فابرگاس: کونته سرمربی بزرگی است

سسک فابرگاس، ستاره ۲۹ ساله و اسپانیایی چلسی به تمجید از آنتونیو کونته پرداخت و او را فردی با فلسفه خاص خودش خطاب کرد.