ترکیب اصلی دورتموند- فرایبورگ

در اولین دیدار هفته پنجم بوندس لیگا، دورتموند میزبان فرایبورگ است.