ویدیو: زندگی رقت‌بار مردم یمن در سایۀ محاصرۀ عربستان

صنعا (العالم) – در حالی که اوضاع انسانی یمن به دلیل تجاوز عربستان سعودی هر روز بدتر می شوئد، سازمان های بین المللی نسبت به وقوع فاجعۀ انسانی در این کشور هشدار می دهند….