رویترز: ایران قصد دارد صادرات سنگ آهن را از مارس آینده ممنوع کند

یک مسئول در بخش صنعت آهن ایران گفت: تهران قصد دارد صادرات سنگ آهن را از مارس ۲۰۱۷ متوقف کند.