خودروهای نو با عمر پنج سال از دریافت معاینه فنی معاف هستند

حسینی منش رئیس ستاد معاینه فنی شهر تهران گفت : تعداد مراجعات در شهریور ۳۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است .۲۲:۱۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر