حفظ قرآن دل و جان را نورانی می‎کند و تلاوت آن به انسان نور و صفا می‎بخشد