فاصله از قرآن علت عدم موفقیت سیاست‌مداران است

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه قرآن گنجینه همه آگاهی‌ها است، گفت: سؤال است که چند درصد از دانشگاه‌ها از قرآن برای جهت‌دهی علمی استفاده می‌کنند.