در آستانه نمایشگاه تلکام: توسعه ارتباطات، دسترسی به اطلاعات برای همه