پیروزی دینامو زاگرب بدون کریمی و کرانچار

تیم دینامو زاگرب با کسب هفتمین پیروزی فصل به یک امتیازی تیم صدرنشین لیگ یک کرواسی رسید.