افتخاری: بعد از شکست ذوب‌آهن، شرایط تیم ما بهبود پیدا کرده است

مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: اعضای هیأت مدیره شرح وظایفی دارند و باید در حیطه اختیارات خودشان کار کنند. ورود به کارهایی که مربوط به مدیرعامل است، باعث تضعیف مدیرعامل می‌شود، در این باره فردا با وزیر جلسه خواهم داشت.