انتشار فیلم قتل کیت اسکات به ضرب گلولۀ پلیس امریکا در شهر شارلوت

همسر کیت لامونت اسکات، سیاه‌‎پوست ۴۳ سالۀ امریکایی که هفتۀ گذشته به ضرب گلولۀ پلیس امریکا کشته شد، ویدئویی از صحنۀ مرگ همسرش منتشر کرده است.