وزرای خارجه روسیه و سوریه در سازمان ملل متحد دیدار کردند