لاوروف: مسکو خواهان حفظ توافقات امریکا و روسیه درباره سوریه است