هشدار وزیر امور خارجه کره شمالی به آمریکا

ری یونگ هو به آمریکا در مورد پرواز هواپیماهای بمب افکن این کشور هشدار داد.