مسلح شدن ارتش فرانسه به تفنگ های آلمانی

فرانسه تفنگ‌های جنگی آلمانی را جایگزین سلاح‌های فعلی خود خواهد کرد.