شورای امنیت خواستار تصویب معاهده منع آزمایش هسته‌ای توسط ایران و سایر کشورها شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای روز جمعه از ایران و سایر کشورها خواست معاهده‌ای که خواستار منع انفجارهای هسته‌ای در قلمرو کشورها است را تصویب کنند.