شورای امنیت خواستار تصویب معاهده منع آزمایش هسته‌ای توسط ایران و سایر کشورها شد