امنیت کشور مرهون اقتدار دفاعی و استخوان‌های شهدا است/ ایران در موازنه قدرت با دشمنان دست برتر دارد