پیش بازی آرسنال – چلسی

آرسنال در خانه، در شرایطی میزبان چلسی خواهد بود که دو تیم در شرایط یکسانی در  جدول قرار دارند و ۱۰ امتیازی هستند.