ویدیو: لمیاء، پس از رهایی از چنگ سعودی‌ها، گریان بازگشت

لمیاء، زن مغربی که در عربستان بارها به او تجاوز شده بود، با چشمان اشکبار به کشورش بازگشت….