ویدیو: لمیاء، پس از رهایی از چنگ سعودی‌ها، گریان بازگشت