چرا The Shawshank Redemption بهترین فیلم از نظر کاربران سایت IMDB است؟

چرا فیلم رستگاری شاوشنک، ساخته فرانک دارابونت توانسته عنوان بهترین فیلم را از نظر کاربران IMDB به دست آورد؟