چرا The Shawshank Redemption بهترین فیلم از نظر کاربران سایت IMDB است؟