ظریف: بانک‌ها از بیم آمریکا از مبادله با ایران پرهیز می‌کنند

وزیر خارجه آمریکا در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا درباره مسائل مختلف از جمله اجرای برجام گفت‌وگو کرد.