شرم بر همه ما؛ گزارشی از غم انگیزترین مدارس ایران (+فیلم)

این که به چه مدرسه‌ای می‌رویم و در چه محیطی درس می‌خوانیم مهم است. اما شاید نتوان تصور کرد که جایی در جنوبی‌ترین نقطه کشور، مدرسه‌‌هایی هستند که ظاهری فریبنده اما شرایطی بسیار اسفبار دارند. گزارش حاضر نگاهی به این مدارس دارد.