کری: آمریکا و روسیه در حال ارزیابی پیشنهادهای مشترک در مورد سوریه هستند

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد مسکو و واشینگتن در حال ارزیابی پیشنهادهای مشترک به روشی سازنده در مورد سوریه هستند.