بهترین روش تعامل با افراد سالخورده/ مهم‌ترین مشکل سالمندان عدم اعتماد به نفس است