حمایت سامپائولی از صحبت های بائوسا

خورخه سامپائولی، سرمربی سویا، با حمایت از صحبت های اخیر ادگاردو بائوسا، سرمربی تیم ملی آرژانتین، ادعا کرد که بعد از بازی های ملی، به بازیکنان اهل آمریکای جنوبی زمان کافی برای استراحت داده نمی شود.