سازمان ملل کمک رسانی به حلب را از مسیری جایگزین بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، “ینس لائرک” به خبرنگاران گفت : تلاش می کنیم تا نحوه دسترسی به شرق حلب را با هر راه ممکن مورد توجه قرار دهیم. وی یادآور شد که دسترسی نداشتن به ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شرق حلب که در کنترل تروریست هاست، مسأله ای فاجعه آمیز به شمار می رود. […]