بازگشایی دوباره پرونده انتقال نیمار به بارسا

دادگاه عالی اسپانیا به یک قاضی اجازه داد تا تحقیقات در مورد انتقال نیمار از سانتوس به بارسا در سال ۲۰۱۳ را از سر بگیرد.