دیپلمات آمریکایی: مسئله استقرار سامانه ضدموشکی تاد در کره جنوبی قابل مذاکره نیست

یک دیپلمات آمریکایی گفت استقرار سامانه ضدموشکی تاد در خاک کره جنوبی مسئله ای نیست که بتوان در چارچوب توافق برای اعمال تحریم های جدید بر ضد کره شمالی درباره آن مذاکره کرد.