انفجار مهیب در انبار سلاح مزدوران عربستان سعودی در منطقه نهم یمن

شبکه تلویزیونی العالم از انفجاری مهیب در انبار سلاح مزدوران یمنی خبر داد.