ولید المعلم دیدار با لاوروف را بسیار مفید توصیف کرد

وزیر خارجه سوریه دیدار با همتای روس خود را بسیار مفید و خوب ارزیابی کرد.