به واسطه رفتار آمریکا، بانک‌های بزرگ هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بانک‌های اروپایی به واسطه جریمه‌های هنگفتی که از سوی آمریکا شدند، از کار کردن با ایران هراسان بودند.