تلفات واژگونی قایق در مصر از ۱۳۰ نفر گذشت

به گزارش ایران خبر، به گفته بازماندگان این حادثه، این قایق ماهیگیری روز چهارشنبه (۳۱ شهریور) با حدود ۶۰۰ پناهجو از مصر عازم ایتالیا بود که در آب‌های شهر رشید مصر واژگون شد.   به گفته مقام‌های امنیتی، حضور بیش از ظرفیت مجاز مسافران بر روی این قایق عامل اصلی واژگونی آن بوده است.   […]