ربوده شدن یک نظامی صهیونیست در کرانه باختری

رسانه های رژیم صهیونیستی از ربوده شدن یک نظامی صهیونیست در نزدیکی نابلس خبر داده اند.