یورونیوز: کاهش فعالیت خدماتی و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو

در حوزه پولی یورو، رشد فعالیت ها در بخش های تولید، ساخت و ساز و خدمات در ماه سپتامبر سال جاری با کندی مواجه بوده است.