یورونیوز: کاهش فعالیت خدماتی و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو