از گلایه‌های نیویورکی تا دوربین‌های سفارت انگلیس در خیابان‌های تهران!