دی میستورا: مذاکرات سوریه در ماه اکتبر برگزار نخواهد شد

فرستاده سازمان ملل به سوریه اعلام کرد مذاکرات سوریه در ماه اکتبر برگزار نخواهد شد.