نشست اعضای اندیشکده روابط خارجی امریکا با وزیر خارجه کشورمان در نیویورک

وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه میهمان ویژه اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا بود.