نشست اعضای اندیشکده روابط خارجی امریکا با وزیر خارجه کشورمان در نیویورک